Reklamacje i zwroty

PRAWO DO OSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W celu szybkiej realizacji reklamacji, klient może zgłosić reklamację poprzez swoje konto w sklepie. Po zalogowaniu w menu "Twoje konto" należy kliknąć "Reklamacje" a następnie "Zgłoś reklamację". Należy załączyć wypełniony formularz reklamacyjny.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy pablosport.pl. niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest przesłać rzecz na adres Sklepu Internetowego pablosport.pl: niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Adres kontaktowy sklepu: Pablo Sport, ul. Legionów Polskich 14, 32-300 Olkusz

6. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Sprzedającemu.

7. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Kiedy nie można zwrócić produktu?

Jest kilka wyjątków, ze względu na charakter zamawianego towaru, gdzie uprawnienie do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwać.

Indywidualne cechy towaru

1. Zamawiając produkt, który zostanie wykonany na Twoje zamówienie tj. został dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb wówczas nie można odstąpić od takiej umowy. Przykładem takiego produktu jest:

  • wydruk przesłanego zdjęcia na produkcie
  • naszycie inicjałów lub innego określonego napisu
  • wybór koloru, którego standardowo nie ma w ofercie produktu

GWARANCJA I REKLAMACJE

9. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.

10. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

11. Towary oferowane w sklepie internetowym pablosport.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dowód zakupu Towaru.

12. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem internetowym pablosport.pl pod adresem reklamacje@pablosport.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym Towarem.

13. Kupujący jest obowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i Towaru, lub jego braku należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera.

14. W przypadku reklamacji Kupujący odsyła paczkę na adres sklepu internetowego pablosport.pl

15. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający. Firma Pablo Sport zwraca koszt wysyłki do kwoty 12 zł, a jeśli waga paczki przekracza 30kg kwota zwrotu rozpatrywana jest indywidualnie i w takich przypadkach, przed odesłaniem towaru, prosimy o kontakt z działem reklamacji). Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem.obiez formularz zwrotu towaru

Pobierz formularz zwrotu towaru Pouczenie do formularza zwrotu towaru Formularz reklamacyjny

ODBIÓR PRZESYŁKI W PACZKOMACIE

Zgodnie z § 5 obowiązującego Regulaminu świadczenia Usługi Paczkomaty 24/7 przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o reklamacja może być zgłoszona bezpośrednio przy urządzeniu, z którego odbierana jest przesyłka.

W tym celu należy pozostawić nieotwartą przesyłkę i wypełnić polecenia zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie paczkomatu. Odbiorca, korzystając z odpowiedniej opcji w urządzeniu ponownie umieszcza paczkę pozostawiając ją do dyspozycji operatora.
Formularz reklamacyjny wysyłany jest na e-mail odbiorcy, który jest zobowiązany wypełnić go w ciągu 14 dni i zatwierdzić co jest równoznaczne ze złożeniem reklamacji. Niewypełnienie formularza w określonym terminie skutkuje odesłaniem przesyłki do nadawcy.
Operator po zainicjowaniu reklamacji dokonuje komisyjnego otwarcia przesyłki i sporządza stosowny protokół. Do momentu złożenia reklamacji odbiorca ma możliwość odebrania przesyłki z oddziału. Na tej podstawie dział reklamacji stwierdza zasadność reklamacji lub odmawia jej przyjęcia i w związku z tym podejmuje dalsze czynności.

Jeżeli odbiorca stwierdzi uszkodzenie przesyłki później niż przy jej odbiorze z paczkomatu, wówczas musi się udać do oddziału InPost, w celu sporządzenia protokołu szkody, a następnie zgłasza reklamację. Podsumowując, odbiorca widzi na ekranie opcję „Mam uwagi do paczki”. Po kliknięciu na wskazaną opcję i zeskanowaniu numeru paczki należy ją zostawić w skrytce, aby możliwa była weryfikacja zgłoszenia. Jednocześnie, na adres e-mail adresata przesyłany jest link do formularza reklamacyjnego. W celu złożenia oficjalnej skargi, niezbędne jest wypełnienie wskazanego formularza.